Kancelaria Adwokacka

Albert Bezak

Albert Bezak

adwokat

{

Skuteczna argumentacja mocną stroną w sprawie

Oferta

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługa klientów indywidualnych

i

Sprawy cywilne, karne i administracyjne oraz inne – zastępstwo procesowe

Obsługa inwestycji budowlanych

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie zamówień publicznych

Karta usług

Pobierz ofertę (PDF)

32 4387 400

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

Wykonanie robót nie pozbawia wykonawcy prawa do waloryzacji wynagrodzenia.

Coraz częściej zdarza się, że wykonawcy robót budowlanych pozostają zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji robót, na drodze sądowej. Czy powództwo takie może zostać wytoczone po wykonaniu robót budowlanych, skoro ingerencja sądu w...

Dodatkowy argument w batalii o waloryzację umów o roboty budowlane.

Z dniem 10 listopada 2022 roku wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza możliwość zmiany umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów...

Uchylenie zakazu potrącania kar umownych mimo obowiązującego stanu zagrożenia epidemiologicznego

Ustawą o zmianie ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg oraz niektórych innych ustaw, z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768), która weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2022 roku, uchylony został art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...

Czy specustawa waloryzacyjna rozwiąże problemy wykonawców?

Kierowane w związku z pandemią oraz wojną w Ukrainie żądania wykonawców o podwyższenie wynagrodzenia, a także o wprowadzenie do umów klauzuli waloryzacyjnej (w przypadku umów, w których brak jest klauzuli waloryzacyjnej), czy też do zmiany zawartej już w umowach...

Podwyższenie wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane z uwagi na wzrost cen

Trwająca od ponad dwóch lat pandemia, a także wybuch wojny w Ukrainie, spowodowały znaczący wzrost kosztów robót budowanych poprzez wzrost cen materiałów, sprzętu oraz kosztów robocizny, które znacząco odbiły się na kosztach realizacji umów. Bardzo często, fakt ten...